YETKİ ALDIĞIMIZ EĞİTİM MODÜLLERİ

Temel Afet Bilinci Eğitimi ( TABE ): AFAD tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Eğitim süresi 1 saattir.

Temel Afet Bilinci Eğitimi ( TABE ): Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Eğitim süresi 2 saattir.

Depreme Karşı Yapısal Bilinç Eğitimi ( DKYB ): Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanan eğitimde deprem bölgelerinde yapı inşaatı, zemin verilerinin kullanımı, taşıyıcı sistemleri ve yük aktarma sistemi, binaların deprem davranışını etkileyen etkenler, doğru malzeme kullanımı ve yapım şekli, kullanım sırasında binaların bakımı, depreme hazırlık konularında bilgi verilmektedir. Eğitimin süresi 2 saattir.

Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi( SSG-TAG ): Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanan ve 24 saat süren bu eğitimde hem teorik hem de uygulamalı olarak hafif arama kurtarma, bina hasar sınıflandırması, tıbbi olmayan triyaj, halk sağlığı, afet psikolojisi, SSG-TAG görevlileri, Olay Komuta Sistemi hakkında bilgiler verilmektedir. Eğitimin süresi 2 ya da 3 gün 8’er saattir.

Access to the path 'C:\Apps\Web\bak.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.