• ALINAN EĞİTİMLER

 

 • Uzman Kurum Ve/Veya Kişilerden Takımın Bilgi Ve Beceri Düzeyini Arttırıcı Eğitimler

 

 • Toplum Afet Müdahale Takımı Eğitimi
 • Sivil Savunma Temel Arama Kurtarma Eğitimi
 • İlkyardım Eğitimi
 • Ağır Arama Kurtarma Eğitimi,
 • KBRN Saldırıları Ve Terörizm,
 • Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi,
 • Orianteering Eğitimi,
 • Afet Psikolojisi
 • Yangın Eğitimi,
 • B.Ü. K.R.D.A.E AHEB Eğitmen Eğitimleri,
 • Afet Haberleşmesi Ve Telsiz Kullanımı Eğitimi,
 • Su Üstü Arama Kurtarma Eğitimi
 • Ağır Arama Kurtarma Eğitimi Ve Saha Uygulamaları,
 • Trafik Kazalarına Müdahale Teknikleri Eğitimi,
 • Travma Sonrası Stres Bozukluğu, …vb.

 

 • Hizmet İçi Eğitimler

 

 • VERİLEN EĞİTİMLER

 

 • Bilinçlendirme Eğitimleri
 • İlkokul
 • Ortaokul
 • Yetişkin Eğitimleri
 • Personel Eğitimleri
  • Kadıköy Belediyesine Bağlı Tüm Birimler
  • Merkez Bina Acil Durum Planı Kapsamında

 

 • YETKİ ALDIĞIMIZ EĞİTİM MODÜLLERİ

 

 • Boğaziçi Üniversitesi, A.H.E.B
  • Temel Afet Bilinci Eğitimi ( TABE )  ( 2005 )
  • Depreme Karşı Yapısal Bilinç Eğitimi ( DKYB ) ( 2005 )
  • Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi ( SSG-TAG) (2005 )
  • Okullarda 3 gün süren “Uygulamalı ve Öğrencilere Rol ve Sorumluluk Veren İlk Eğitim Modülü” ( 2006 )

 

 • İstanbul Valiliği İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü
 • Güvenli Yaşam Eğitimi
 • Yerel Afet Gönüllüsü Eğitimi (2015)
 • Afet Farkındalık Eğitimi (2020 )

 

 • TARAFIMIZDAN HAZIRLANAN EĞİTİM MODÜLLERİ

 

 • Bireyler İçin Afet Bilinci Eğitimi
 • Uygulamalı Yangın ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi
 • Uygulamalı Sel ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi
 • Acil Durumlarda Tahliye Eğitimi
 • Acil Durum Planı Hazırlanma Rehber Eğitimi
 • Uygulamalı Sel ve Müdahale Teknikleri Eğitimi
 • Kurtarma Malzemelerinin Tanıtımı ve Kullanımı
 • Afet Konteyneri Malzeme Tanıtım ve Uygulama Eğitimi
 • Eşini Bul Afet Çantanı Hazırla Eğitimi
 • Temel Yangın Bilgisi
 • İlk yardım Eğitimi

 

 • Eğitimler BAK-Kadıköy üyesi 19 aktif eğitmen tarafından gerçekleştirilmektedir.
 • Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama-Kurtarma Takımının eğitim programı Kadıköy Belediyesi Afet Yönetim Bürosu ile ortak yürütülmektedir.  

 

 • EĞİTİM VERİLEN KURUM/KURULUŞLAR
 • Florence Nightingale Hastanesi
 • Hayata Destek Derneği
 • BASİSEN (Banka-Finans ve Sigorta İşçileri Sendikası)
 • Erel Otomotiv
 • Boyner Büyük Mağazacılık A.Ş.
 • AK Gıda
 • İstanbul Gönüllüleri
 • Resmi Kamu Kurumları
 • Özel ve Resmi Okul Öğrenci/Personel/Velileri

 

 

PROJELER

 

 1. Mahalle Ölçeğinde Toplum Tabanlı Afet Yönetim Projesi
 • 2008 Erenköy Gönüllüleri
 • 2009 Fenerbahçe Gönüllüleri
 • 2012 Kriton Curi Gönüllüleri
 • 2013 Lionslar

 

 1. Yapısal Olmayan Tehlikelerin Azaltılması (YOTA) Projesi
  • Kadıköy Belediyesi Merkez Binası
  • Kadıköy Belediyesi Çocuk Yuvaları
  • Semiha Şakir İlkokulu

 

İlkokullarda Afet Bilincinin Geliştirilmesi Projesi

 • Afet Çantamı Hazırlıyorum Eğitimi
 • Afet Çantamı Hazırlıyorum Eğitimi Açık Alan Etkinlikleri
 • Eşini Bul, Afet Çantanı Hazırla Oyunu
 • Afet Çantamı Topluyorum, “Tombala” Oyunu
 • Bir Afet Masalı Müzikali

 

 1. Afet Eğitim ve Bilinçlendirme Parkı

Afetler meydana gelmeden önce hazırlıklı olmak adına yapılması gerekenleri, kapalı alanlardan uzakta, eğitimleri oyunlar ve uygulamalar yardımıyla eğlenceli hale getirerek, simülasyon sistemlerinin de desteği ile yaygınlaştırmaktır.

Afet Bilinçlendirme Eğitimleri:

 1. Afetler Hakkında Genel Bilgi
 2. Deprem Öncesi, Sırası ve Sonrasında Yapılması Gerekenler
 3. Yangınlara Karşı Bilinçlenme ve Tedbirler
 4. Sel, Taşkın, Tsunami …vb. Afetler Hakkında Temel Bilinçlendirme
 5. Kişisel Hijyen Eğitimleri

 

 1. Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi
 • “Kadıköy Afet Gönüllüsü”  çağrısı Kadıköy Belediye Başkanı Sayın Şerdil Dara Odaşı tarafından Kasım 2020 tarihinde yapılmıştır.
 • “Kadıköy Afet Gönüllüsü Projesi” Kadıköy ilçesinde olası afetler konusunda bireysel farkındalığı artırmak, mahallelerde eğitimli ve örgütlü çalışma ekipleri oluşturmak, mahallelerde risk ve kapasite tespit çalışmaları gerçekleştirmek, Kadıköy ilçesi dışında gerçekleşecek olası afetler için insani yardım ve müdahale kapasitesini yükseltmek amacı ile hazırlanmıştır.
 • “Kadıköy Afet Gönüllüsü” olmak için Kadıköy İlçesinde ikamet eden 240 kişi başvuru yapmıştır.
 • “Kadıköy Afet Gönüllüsü Çalışma Yönergesi” de hazırlanmış olup 17 Mayıs 2021 tarihinde Kadıköy Belediye Meclisi tarafından onaylanmıştır.
 • Eğitimleri tamamlayan ve aktif devam eden gönüllü sayısı toplam…?
  • Kadın 
  • Erkek 

 

 • Mesleki Dağılım
  • 21 Mahalleden de Kadıköy Afet Gönüllüsü başvurusu bulunmaktadır.
 •  “1.Bölüm Hafif Arama Kurtarma Eğitimi”  tamamlanmış olup ilerleyen süreçte de Hafif Arama Kurtarma Eğitimi’nin 2.ve 3. bölümlerinin gerçekleştirilmesi için planlama yapılmıştır.
Access to the path 'C:\Apps\Web\bak.kadikoy.bel.tr\wwwroot\sitemap.xml' is denied.