Türkçe | İngilizce |

ALINAN EĞİTİMLER

Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama-Kurtarma Takımı, kurulduğu 2005 yılından bu yana takımın müdahale yeteneğinin geliştirilmesi ve korunması için sürekli olarak uzman kurum ve/veya kişilerden takımın bilgi ve beceri düzeyini arttırıcı eğitimler almaya devam etmektedir. 

 

Toplum Afet Müdahale Takımı Eğitimi, 

Sivil Savunma Temel Arama Kurtarma Eğitimi, 

İlkyardım Eğitimi, 

Ağır Arama Kurtarma Eğitimi,

KBRN Saldırıları Ve Terörizm,

Etkin Sunum Teknikleri Eğitimi,

Orianteering Eğitimi,

Afet Psikolojisi, 

Yangın Eğitimi,

B.Ü. K.R.D.A.E AHEB Eğitmen Eğitimleri,

Afet Haberleşmesi Ve Telsiz Kullanımı Eğitimi,

Su Üstü Arama Kurtarma Eğitimi, 

Ağır Arama Kurtarma Eğitimi Ve Saha Uygulamaları,

Trafik Kazalarına Müdahale Teknikleri Eğitimi,

Travma Sonrası Stres Bozukluğu

AFAD Temel Afet Bilinci Eğitmen Eğitimi

Orman Genel Müdürlüğü Orman Yangınları Eğitimi aldığı eğitimler arasındadır.

                                                                                                 

Belediye yönetiminin verdiği destek sayesinde eğitim açısından Türkiye’nin sayılı ekipleri arasına BAK-Kadıköy de girmiştir.

 

Boğaziçi Üniversitesinden eğitmen eğitimi alan Kentsel Arama Kurtarma Takımı üyeleri tarafından afetler öncesinde gönüllü gruplarla ve okullarda afet eğitimleri gerçekleştirilmekte, katılımcılara afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında yapabilecekleri hakkında temel bilgiler verilerek farkındalık yaratmak amaçlanmaktadır.

Boğaziçi Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan eğitimler dışında BAK-Kadıköy eğitmenleri tarafından da çeşitli yetişkin ve okul eğitimleri geliştirilmiştir.

 

YETKİ ALDIĞIMIZ EĞİTİM MODÜLLERİ

Temel Afet Bilinci Eğitimi ( TABE ): AFAD tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Eğitim süresi 1 saattir.

Temel Afet Bilinci Eğitimi ( TABE ): Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde afetler öncesinde, sırasında ve sonrasında temel davranış biçimleri hakkında bilgiler verilmektedir. Eğitim süresi 2 saattir.

Depreme Karşı Yapısal Bilinç Eğitimi ( DKYB ): Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanan eğitimde deprem bölgelerinde yapı inşaatı, zemin verilerinin kullanımı, taşıyıcı sistemleri ve yük aktarma sistemi, binaların deprem davranışını etkileyen etkenler, doğru malzeme kullanımı ve yapım şekli, kullanım sırasında binaların bakımı, depreme hazırlık konularında bilgi verilmektedir. Eğitimin süresi 2 saattir.

Sivil Savunma Görevlisi Toplum Afet Gönüllüsü Eğitimi( SSG-TAG ): Boğaziçi Üniversitesi A.H.E.B tarafından hazırlanan ve 24 saat süren bu eğitimde hem teorik hem de uygulamalı olarak hafif arama kurtarma, bina hasar sınıflandırması, tıbbi olmayan triyaj, halk sağlığı, afet psikolojisi, SSG-TAG görevlileri,  Olay Komuta Sistemi hakkında bilgiler verilmektedir. Eğitimin süresi 2 ya da 3 gün 8’er saattir.

 

TARAFIMIZDAN HAZIRLANAN EĞİTİM MODÜLLERİ

 

Yangın Çeşitleri ve Müdahale Yöntemleri: Uygulamalı Yangın Ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi’nin amacı, yangınlar hakkında temel bir bilinç düzeyi oluşturmak, yangının nedenlerini ve tehlikelerini öğretmek ve portatif yangın söndürücüleri tanıtmak ve kullandırmaktır. Uygulamalı Yangın Ve Müdahale Yöntemleri Eğitimi, Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı Eğitmenleri tarafından hazırlanmıştır. Eğitim içeriğinde yangın nedir, yanma için gerekenler, yangının aşamaları ve türleriyangının nedenleriyangın söndürmede kullanılan yöntemlerportatif yangın söndürücüler ve kullanımı ile yangın yerindeki tehlikeler ile ilgili bilgiler bulunmaktadır.

Eğitimin süresi 2 saattir.

 

Acil Durumlarda Tahliye Eğitimi: Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde temel tahliye bilgileri, tahliye örnekleri, yangında tahliye, okul ve hastanelerde tahliye konuları bulunmaktadır. Eğitim süresi 45 dakikadır.

 

Acil Durum Planı Hazırlanma Rehber Eğitimi: Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde acil durum planı, plan hazırlama süreci ve adımlar, tehlike ve risk analizleri ile zarar azaltma çalışmalarının planlanması, plan ve prosedürlerin hazırlanması, tahliye ve tatbikat ile ilgili temel bilgiler verilmektedir. Eğitim süresi 2 saattir.

 

Kurtarma Malzemelerinin Tanıtımı ve Kullanımı: Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde İstanbul Valiliği tarafından hazırlanmış olan Afet Konteynerlerinin bulunduğu yer,içerisinde bulunan malzeme ve ekipmanın ne olduğu,ne işe yaradığı hakkında bilgiler verilmekte,konteyner içinde bulunan kırıcı,delici, jeneratör,…vb. ekipmanın çalıştırılması ve kullanılması uygulamaları gerçekleştirilmektedir.Eğitim süresi 1 saat teorik, 1 saat uygulama olmak üzere toplam 2 saattir.

 

Uygulamalı Sel ve Müdahale Teknikleri Eğitimi: Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı eğitmenleri tarafından hazırlanan eğitim içeriğinde sel ve oluşma nedenleri, zararları, sel öncesinde, sırasında ve sonrasında neler yapılması gerektiği, müdahale yöntemleri ve ekipmanlar ile ilgili konularda teorik bilgileri içermektedir.

Eğitimin ikinci kısmı olan uygulamalı eğitimde ise müdahale de kullanılan ekipmanların, iplerin, düğümlerin tanıtımı ve kullanılması ile ilgili verilen bilgilerin uygulamaları gerçekleştirilmektedir. Eğitim süresi 1 saat teorik, 1 saat uygulama olmak üzere toplam 2 saattir.

 

Eşini Bul Afet Çantanı Hazırla Eğitimi (Çeşitli Açık Alan Oyunları Dahil): Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama Kurtarma Takımı Eğitmenleri tarafından hazırlanmış olan eğitimin içeriğinde afet öncesinde hazırlıklı olmak için afet çantasının ne olduğu, neden hazırlanması ve içinde neler bulunması gerektiği hakkındaki bilgiler oyunla verilmektedir. Eğitimin süresi 45 dakikadır.

Ayrıca eğitimin açık alan etkinlikleri adı altında aileleri ve arkadaşları ile katılabilecekleri  “Eşini Bul, Afet Çantanı Hazırla Oyunu” ve  “Afet Çantamı Topluyorum, Tombala Oyunu” uygulaması bulunmaktadır.

 

Kadıköy Belediye Başkanlığına bağlı tüm birimlerde “Acil Durum Planı” kapsamında personel eğitimleri de yine BAK-Kadıköy tarafından gerçekleştirilmektedir.

Ayrıca Kurum Risk Analizleri, Tespit ve Raporlama çalışmaları da Bak-Kadıköy organizasyonu ve koordinasyonunda gerçekleştirilmiştir.

 Kadıköy Belediyesi Kentsel Arama-Kurtarma Takımının eğitim programı Kadıköy Belediyesi Afet Yönetim Bürosu ile ortak yürütülmektedir.