Türkçe | İngilizce |

Hakan Özdemir

Jeoloji Mühendisi, Afet Yönetim Bürosu Şefi